Thursday, 24/05/2018 - 12:45|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
31/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế và công tác văn thư - lưu trữ năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
30/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày ban hành:
30/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xây dựng phát triển đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực