Thursday, 24/05/2018 - 18:34|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với công tác giáo dục dân tộc.
Ngày ban hành:
17/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày ban hành:
27/07/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ngày ban hành:
27/07/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức Hội nghị Ký thỏa thuận hợp tác giữa Sở GD&ĐT và Viettel Yên Bái giai đoạn 2018-2020.
Ngày ban hành:
27/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực