Sunday, 27/05/2018 - 14:50|
Chào mừng các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái !
Kế hoạch Tuyên truyền và phổ biến một số nội dung thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cập nhật thông tin lên trang Thông tin điện tử
Ngày ban hành:
05/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề nghị xét giải thưởng Vừ A Dính năm 2018
Ngày ban hành:
04/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức thi năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh
Ngày ban hành:
04/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Rà soát hiện trạng và nhu cầu sử dụng đất của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
04/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục đã ban hành Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục.
Ngày ban hành:
30/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định công nhận danh hiệu học sinh giỏi trung học cơ sở năm học 2017 - 2018 tỉnh Yên Bái
Ngày ban hành:
30/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực