Thursday, 24/05/2018 - 13:01|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Yên Bái: Chủ động để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi năm 2012

Yên Bái: Chủ động để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi năm 2012

YBĐT - Ngày 11/5, Ban chỉ đạo các kỳ thi tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo các kỳ thi năm 2012. Đồng chí Ngô Thị Chinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị.
Tăng cường hoạt động thanh tra thi tốt nghiệp THPT

Tăng cường hoạt động thanh tra thi tốt nghiệp THPT

Thực hiện Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và Công văn số 2986/BGDĐT-VP ngày 21/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm tốt công tác tham mưu để ủy ban ...