Thursday, 24/05/2018 - 13:06|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Sử dụng miễn phí bộ Office 365 dành cho tên miền edu

Sử dụng miễn phí bộ Office 365 dành cho tên miền edu

Microsoft cung cấp miễn phí bộ công cụ văn phòng Office 365 cho đối tượng sinh viên và giáo viên. Người dùng chỉ cần nhập địa chỉ email hợp lệ do nhà trường cung cấp và tiến hành đăng ký để có được bộ Office 365 miễn phí từ Microsoft. Để có được bộ phần mềm tuyệt vời này, thực hiện theo các bước ...