Thursday, 24/05/2018 - 12:56|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Quyết định thành lập Ban biên soạn và Ban biên tậptài liệu bồi dưỡng Chương trình Seqap

Quyết định thành lập Ban biên soạn và Ban biên tập, thẩm định tài liệu bài giảng bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học Chương trình SEQAP năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban biên soạn và Ban biên tập, thẩm định tài liệu bài giảng 
bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học Chương trình SEQAP năm 2015

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UB ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Công văn số 48/BGDĐT-SEQAP ngày 10/02/2015 của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Điều chỉnh Hướng dẫn các hoạt động tập huấn năm 2015; 
Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-SGDĐT ngày 16/3/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học các huyện thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học năm 2015;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban biên soạn và Ban biên tập, thẩm định tài liệu bài giảng dùng cho công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học Chương trình SEQAP năm 2015  gồm các ông bà có tên trong danh sách đính kèm. 
Điều 2. Ban biên soạn tài liệu chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch làm việc theo hướng dẫn của Chương trình SEQAP Trung ương, đảm bảo tiến độ đề ra. 
Thời gian biên soạn: từ ngày 25 tháng 5 năm 2015 và hoàn thành trước ngày   15 tháng 6 năm 2015.
 Kinh phí chi cho hoạt động của Ban biên soạn tài liệu được trích từ nguồn kinh phí Đào tạo - Hội thảo của Chương trình SEQAP tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Trưởng các phòng Giáo dục Tiểu học,  Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và  Đào tạo; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 

DANH SÁCH

Ban biên soạn và Ban biên tập, thẩm định tài liệu          

bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học Chương trình SEQAP năm 2015


 

I.                   I. Ban biên soạn tài liệu:

1.        Ông Đặng Quang Khánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban;

2.        Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó ban;

3.        Ông Vũ Đức Mạnh, Chuyên viên phòng GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo, Thư ký;

4.        Ông Lương Ngọc Hải, Hiệu trưởng Trường TH Cảm Ân, huyện Yên Bình, Thành viên;

5.        Bà Đỗ Thị Kim Đức, Giáo viên Trường TH TT Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Thành viên;

6.        Bà Hoàng Thị Thủy, Phó hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu, huyện Văn Yên, Thành viên;

7.        Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó hiệu trưởng Trường TH Hoàng Văn Thọ, TX Nghĩa Lộ, Thành viên;

8.        Bà Hà Thị Loan, Phó hiệu trưởng Trường TH Kim Đồng, TX Nghĩa Lộ, Thành viên;

9.        Bà Lê Thị Bích Liên, Cán bộ chuyên môn Phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên, Thành viên;

10.   Ông Trần Hoàng Nam, Hiệu trưởng Trường TH Bế Văn Đàn, TX Nghĩa Lộ, Thành viên;

11.   Ông Vũ Thanh Sơn, Cán bộ chuyên môn Phòng GD&ĐT huyện Yên Bình, Thành viên.

 

II.               Ban biên tập, thẩm định tài liệu:

1.        Ông Đặng Quang Khánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban;

2.        Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó ban;

3.        Ông Vũ Đức Mạnh, Chuyên viên phòng GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo, Thư ký;

4.        Bà Nguyễn Thị Phương, Phó trưởng phòng GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

5.        Bà Nguyễn Ngọc Lan, Điều phối viên cộng đồng chương trình SEQAP tỉnh, Thành viên;

6.        Bà Đỗ Thúy Hường, Chuyên viên phòng GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

7.        Ông Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Văn Chấn, Thành viên;

8.        Ông Lê Quốc Toản, Cán bộ chuyên môn Phòng GD&ĐT huyện Văn Yên, Thành viên;

9.        Bà Vũ Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường TH Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, Thành viên;

10.   Bà Trần Thị Vân, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, huyện Lục Yên, Thành viên.

 

 

 

Tập huấn: Quản lý hoạt động dạy học tại trường tiểu học dạy học cả ngày

Tập huấn: Xây dựng kế hoạch dạy học cả ngày ở trường tiểu học dạy học cả ngày

Tập huấn: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học dạy học cả ngày

Tập huấn: Tổ chức HĐGDNGLL; các câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm


Tác giả:  
Nguồn: yenbai.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết