echo $result;}} ?> Công văn hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống thiên ...
Tuesday, 22/05/2018 - 14:57|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Công văn hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Công văn hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
Kính gửi:   Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 
                    Các cơ sở giáo dục trực thuộc.
 
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2015; Công văn số 14/CV-PCTT ngày 13/5/2015 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạm tỉnh Yên Bái về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng 69 năm ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai Việt Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học, các trung tâm triển khai thực hiện một số việc sau:
1. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2015 sát với tình hình thực tế và điều kiện của đơn vị. Phát huy những ưu điểm, đồng thời làm rõ nguyên nhân, những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp điều chỉnh, khắc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu.
2. Chủ động phối hợp với chính quyền, ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của địa phương và các tổ chức, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng 69 năm ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai Việt Nam 22/5, nội dung chủ yếu là tăng cường công tác phổ biến, quán triệt giáo dục pháp luật về Luật phòng, chống thiên tai, Nghị định số 66/NĐ-CP ngày 4/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và các văn bản dưới luật đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức ở cơ quan, đơn vị; phối hợp với đài phát thanh địa phương tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa ngày truyền thống, những thành tựu mà địa phương, ngành mình đã đạt được trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, những công việc cần triển khai để đối phó với các loại hình thiên tai trong năm 2015. 
3. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn đối với các đơn vị, trường học; bổ túc kiến thức, phổ biến kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão cho các cán bộ mới được bổ nhiệm, cán bộ phụ trách công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
4. Phối hợp và thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền, ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của địa phương và các tổ chức, đoàn thể có liên quan trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai; theo dõi sát diễn biến của bão, lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời trước, trong và sau khi thiên tai xẩy ra.
5. Bố trí bộ phận trực ban, huy động lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi thiên tai xẩy ra; thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, huy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); tổ chức xây dựng các phương án giả định trong tình huống xẩy ra thiên tai, lụt, bão và tổ chức diễn tập cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.
6. Kiểm tra rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của đơn vị để có biện pháp phòng tránh có hiệu quả, đặc biệt là các công trình đang thi công dở dang, các công trình có độ an toàn thấp, quá thời gian sử dụng theo quy định, chú trọng đến các phòng thí nghiệm, phòng máy vi tính, thư viện, phòng học bộ môn…; xây dựng phương án sơ tán các trang thiết bị dạy học, các kho sách đến những nơi an toàn khi có thiên tai xẩy ra.
7. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, các đơn vị, trường học cần chủ động ngừng các hoạt động ngoại khóa trong thời gian bão, lũ diễn ra. Đặc biệt đối với các đơn vị, trường học nằm trong vùng có nhiều sông, suối, địa bàn phức tạp có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm tránh những rủi ro cho học sinh, sinh viên khi đến trường. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn để có phương án làm vệ sinh môi trường khi xẩy ra bão, lũ nhằm nhanh chóng đưa các cơ sở giáo dục trở lại hoạt động bình thường, có phương án bố trí thời gian học bù cho học sinh, sinh viên phải nghỉ học do bão, lũ gây ra.
8. Trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, các đơn vị, trường học phải thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. Ngoài việc báo cáo theo định kỳ và báo cáo nhanh về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định, còn phải báo cáo những tình huống phát sinh, những sự cố bất thường xẩy ra trong bão, lũ để kịp thời chỉ đạo, xử lý.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học, các trung tâm nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi chi tiết liên hệ Ông Vũ Đức Mạnh – Chuyên viên phòng GDTH – Thư ký Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở. Số điện thoại liên hệ: 0986.373.628./.


Tác giả:  
Nguồn: yenbai.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết