Tuesday, 22/05/2018 - 14:39|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Ngày Hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2018 tại Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ

Ngày Hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2018 tại Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ

Nhằm định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh khối lớp 12 các trường THPT phía Tây tỉnh Yên Bái, ngày 07 tháng 4 năm 2018 sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã tổ chức “Ngày Hội tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2018” tại trường THPT thị xã Nghĩa Lộ.
Nhiệm vụ năm học 2017-2018 khối Giáo dục Chuyên nghiệp và thường xuyên

Nhiệm vụ năm học 2017-2018 khối Giáo dục Chuyên nghiệp và thường xuyên

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT- BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Công văn số 3764/BGDĐT-GDTX ngày 17/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục thường xuyên. Sở Giáo dục và ...
Xác nhận văn bằng Chương trình PFIEV tương đương trình độ thạc sĩ

Xác nhận văn bằng Chương trình PFIEV tương đương trình độ thạc sĩ

Văn bằng kỹ sư thuộc Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (Chương trình PFIEV) triển khai tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Xây dựng đã được Ủy ban văn bằng kỹ sư ...