Sunday, 27/05/2018 - 14:46|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Lê Quốc Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0912.299.306
  • Email:
   lqtoan@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Anh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0945.383.393
  • Email:
   hangoc@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0914 192.028
  • Email:
   lthue@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Giang Thị Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0918 309.266
  • Email:
   sogddt@yenbai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0916.399.456
  • Email:
   vttuoi@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Hữu Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0915.274.813
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Đức Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0912.096.775
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hải Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0948.719.845
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Văn Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0915.063.076
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: