Sunday, 27/05/2018 - 14:53|
Chào mừng các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái !
 • Phạm Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913.620.976
  • Email:
   ptthanh@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Khắc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0916.007.618
  • Email:
   nkhung@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đồng Thị Anh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0916.570.818
  • Email:
   dangoc@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915.247.578
  • Email:
   pvhung@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: