Friday, 20/04/2018 - 11:40|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328

Kính gửi:

 

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm;

- Các sở giáo dục và đào tạo.

Ngày ban hành:
19/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018

Ngày ban hành:
17/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 53 Bộ Giáo dục và đào tạo: Quy định về Ứng dụng Công Nghệ Thông Tin trong các Cơ Sở Giáo dục&Đào tạo

Ngày ban hành:
07/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ứng dụng CNTT trong giáo dục => Giáo dục thông minh chuẩn quốc tế

Ngày ban hành:
06/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
 Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
Ngày ban hành:
07/07/2017
Ngày hiệu lực:
15/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
01/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực