Friday, 20/04/2018 - 06:05|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Văn bản liên quan

Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
01/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
 Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
Ngày ban hành:
07/07/2017
Ngày hiệu lực:
15/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/05/2017
Ngày hiệu lực:
31/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực