Chiến thắng nào của người Việt từng gây chấn động cả thế giới? Đây là một trong những chiến thắng lừng lẫy bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của ...