Sunday, 22/04/2018 - 00:25|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Lê Văn Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phòng kế hoạch tài chính
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0912.275.300
  • Email:
   cuonglv.khtc@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Sỹ Kiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phòng kế hoạch tài chính
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0912.107.328
  • Email:
   kiemls.khtc@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Bá Hiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phòng kế hoạch tài chính
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0976.664.868
  • Email:
   hieunb.khtc@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: