Friday, 20/04/2018 - 06:12|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Mai Công Mãn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phòng Giáo Dục Trung Học
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0949.142.688
  • Email:
   manmc.gdrth@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Trọng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phòng Giáo Dục Trung Học
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0904.625.757
  • Email:
   namtt.gdrth@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Văn Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phòng Giáo Dục Trung Học
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0912.035.692
  • Email:
   giaohv.gdrth@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: