Thứ năm, 09/04/2020 - 21:37|
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Thông tin chi tiết:
Lư Thị Tú Nhan
Họ và tên Lư Thị Tú Nhan
Giới tính
Điện thoại 0987401696
Email luthitunhan@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách