Thứ năm, 02/04/2020 - 08:02|
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Thông tin chi tiết:
Bùi Nguyễn Huy Phong
Phó Chánh Văn phòng (phụ trách) Bùi Nguyễn Huy Phong
Giới tính
Điện thoại 0918388428
Email buinguyenhuyphong@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách