Sunday, 16/08/2020 - 00:38|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
NHỮNG TIÊU CHUẨN CỦA MỘT HIỆU TRƯỞNG TỐT VÀ TỬ TẾ

NHỮNG TIÊU CHUẨN CỦA MỘT HIỆU TRƯỞNG TỐT VÀ TỬ TẾ

LTS: Nhiều trường học Việt Nam đang tích cực chuyển mình về tư duy quản lý, đề cao yếu tố con người và trao quyền chủ động cho hiệu trưởng. Vậy Hiệu trưởng trong các cơ sở giáo dục cần có những yêu cầu, tiêu chuẩn gì? Mỗi trường học muốn thành công đều có những cách đi riêng trong việc tổ chức quản ...
Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2013 – 2014

Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2013 – 2014

Quyết định Chủ tịch số 1398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2013 – 2014 [...]