Chủ nhật, 17/11/2019 - 07:55|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

LỆ THỦY: KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2015 

 Ngày 2-10, tại Trường THCS Mỹ Thủy (Lệ Thủy) đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 với chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách...
 Dự Lễ khai mạc có đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Phó trưởng Ban chỉ đạo và các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Quý - PCT UBND huyện Lệ Thủy - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện cùng đông đủ đại diện các ban ngành đoàn thể trên toàn huyện Lệ Thủy, các đồng chí cán bộ quản lý, giám đốc trung tâm học tập cộng động các xã và toàn thể giáo viên và học sinh trường THCS Mỹ Thủy.


Đại biểu tham dự Khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015 tại trường THCS Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy

Theo đó, Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Lệ Thủy nói riêng được diễn ra từ ngày 2-10  đến hết ngày 9-10-2015, với nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về học tập suốt đời, về xây dựng xã hội học tập; treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, phân phát tài liệu, tờ rơi về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt tuần lễ; tổ chức hội thảo, tọa đàm; tham quan; hội diễn văn nghệ; các hoạt động thể dục thể thao; ngày hội đọc...

Năm 2015, Tuần lễ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI  được phát động với chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”, nhằm giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân, các bậc phụ huynh, và các em  học sinh nhận thức sâu sắc thêm về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách  con người; hình thành thói quan đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học.

 

Đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh phát biểu tại buổi lễ

 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh khẳng định: Những năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống Trung tâm Học tập cộng đồng được phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập suốt đời.

Đối với việc tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015, đồng chí đề nghị để thực hiện tốt sứ mệnh “Nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”, cùng với sự góp sức của toàn xã hội:

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi người dân cần quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho tất cả công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo”. Tiếp tục đầu tư thích đáng cho giáo dục và đào tạo, chăm lo hơn cho việc phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn huyện; tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho học sinh… góp phần thực hiện có hiệu quả Đế án XHHT giai đoạn 2012-2020.

2. Các cấp các ngành cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, Quyết định 2436/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng, đường lối, quan điểm , chủ trương của Đảng về giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, làm cho xã hội nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập tạo điều kiện cho mọi người dân  được học, học suốt đời.

3. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn; phát triển nhiều loại hình học tập phù hợp với điều kiện của nhân dân từng đơn vị, đặc biệt quan tâm đến nhu cầu học tập của người nghèo, người chịu thiệt thòi, con em đồng bào thiểu số vùng sâu, vùng xa, trẻ em tàn tật, con em thuộc diện chính sách, trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong vận động hội viên của mình tham gia xây dựng xã hội học tập, tổ chức biểu dương, khích lệ mỗi người dân  ra sức học tập; tìm tòi và đọc sách, báo hàng ngày nhằm mở mang tầm hiểu biết về các lĩnh vực thuộc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội …để hội nhập thế giới.

5. Xây dựng thư viện ở các nhà trường, cộng đồng, tủ sách gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và mọi người dân được đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc, tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động của thư viện nhà trường bằng các giải pháp như: Luân chuyển sách trong thư viện nhà trường đến các các tủ sách trên lớp nhằm giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quả hơn; giao học sinh tự quản lý tủ sách và cho mượn sách; xây dựng đội ngũ tình nguyện viên giới thiệu về sách, khuyến khích học sinh đọc sách; xây dựng thư viện điện tử  ở những nơi có điều kiện; tổ chức các câu lạc bộ đọc sách.

6. Ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt vai trò tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học, các tổ chức, đoàn thể để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đưa giáo dục tỉnh nhà nói chung và của huyện Lệ Thủy nói riêng ngày càng tiến bước cao hơn. Các xã, phường, thị trấn cũng cố, khai thác tốt hơn các tủ sách pháp luật, các tủ sách khoa học kỹ thuật nhằm giúp người dân có cơ hội tiếp cận tốt hơn với luật pháp, với khoa học, kỹ thuật tiên tiến.

7. Làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền cổ động; Tổ chức ngày hội đọc hàng năm với những hoạt động như: thi giới thiệu sách, thi kể chuyện, dựng phim, hoạt động sân khấu... dựa theo sách đã đọc. Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự đọc, tự nghiên cứu sách để có kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học. Các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, câu lạc bộ,... tổ chức hướng dẫn cha mẹ, ông bà cách đọc sách và kể chuyện cho trẻ để nâng cao nhận thức của mọi người về nhiệm vụ học tập suốt đời: “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

 

Cũng tại Lễ khai mạc trường THCS Mỹ Thủy đã nhận được nhiều quyển sách hay từ các đại biểu, giáo viên và học sinh trong toàn trường. Buổi lễ kết thúc với hình ảnh thả bóng bay gắn thông điệp, chủ đề Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015.

 

Các đại biểu tham dự buổi lễ tặng sách cho thư viện trường THCS Mỹ Thủy

 

Thả bóng bay gắn thông điệp, chủ đề Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015


Nguồn: sgddt.quangbinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết