Thứ ba, 07/04/2020 - 17:23|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 41 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục Xin học lại tại trường cũ đối với học sinh cấp Trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục Công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục Công nhận Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục Chuyển trường trong cùng tỉnh đối với học sinh cấp Trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục Giải thể trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục Xin học lại tại trường cũ đối với học sinh cấp Trung học cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục Sáp nhập/chia tách các Trung tâm ngoại ngữ, tin học của các trung tâm trực thuộc sở; các trung tâm thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục Giải thể trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc thẩm quyền của UBDN tỉnh thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường để thành lập hoặc cho phép thành lập trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực