Monday, 06/04/2020 - 06:21|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • TRƯƠNG MINH HIẾU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 0947.459.840
  • Email:
   tmhieu@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Tham mưu giúp Trưởng phòng xây dựng phương án, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các kỳ thi cấp quốc gia; Hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo công tác tự đánh giá trường trung học và trung tâm giáo dục thường xuyên đạt chuẩn chất lượng giáo dục.
 • ĐẶNG NGỌC TUẤN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0912.589.110
  • Email:
   dntuan@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách chung công tác của phòng, tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện công tác thuộc lĩnh vực Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
 • NGUYỄN GIANG NAM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0913.766.708
  • Email:
   ngnam@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Đang đi học.
 • TRƯƠNG TẤN NGUYỆN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 0918.884.052
  • Email:
   ttnguyen@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Tham mưu giúp Trưởng phòng xây dựng phương án, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các kỳ thi cấp tỉnh; Hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo công tác tự đánh giá trường mầm non, trường tiểu học và trung tâm giáo dục - dạy nghề đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Thực hiện các dịch vụ công trong việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận... tại tổ giao dịch một cửa.