Thứ bảy, 07/12/2019 - 17:18|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Thông tin chi tiết:
TRƯƠNG THỊ ÁNH HẰNG
Kế toán trưởng TRƯƠNG THỊ ÁNH HẰNG
Giới tính
Trình độ Kế toán
Điện thoại DĐ: 0912.304.055
Email tahang@quangbinh.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ Thực hiện công tác Kế toán của Ngành và cơ quan Văn phòng Sở, báo tăng, giảm bảo hiểm xã hội khi có sự thay đổi về nhân sự, lương của cơ quan Sở; quản lý các nguồn kinh phí ngành tại Sở; theo dõi tài sản Cơ quan Sở
Thực hiện công tác Kế toán của Ngành và cơ quan Văn phòng Sở, báo tăng, giảm bảo hiểm xã hội khi có sự thay đổi về nhân sự, lương của cơ quan Sở; quản lý các nguồn kinh phí ngành tại Sở; theo dõi tài sản Cơ quan Sở