Thứ bảy, 07/12/2019 - 00:19|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Thông tin chi tiết:
LÊ KHẮC HOÀN
Chuyên viên LÊ KHẮC HOÀN
Giới tính
Trình độ Thạc sĩ Kinh tế
Điện thoại DĐ: 0912.589.450
Email lkhoan@quangbinh.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ Công tác Thống kê - Kế hoạch, Phụ trách công nghệ thông tin; Trực tiếp theo dõi dự án 3 CTMTQG về giáo dục
Công tác Thống kê - Kế hoạch, Phụ trách công nghệ thông tin; Trực tiếp theo dõi dự án 3 CTMTQG về giáo dục