Thứ bảy, 07/12/2019 - 22:45|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Thông tin chi tiết:
ĐINH NGỌC HÀ
Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng ĐINH NGỌC HÀ
Giới tính
Trình độ Cử nhân Tin học, Tiếng Anh
Điện thoại DĐ: 0912.589.450
Email havps@quangbinh.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ Hướng dẫn và tổng hợp xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của các trường TCCN, các TT GDTX, TT KT.TH-HN trực thuộc; VPS, trường THPT dân tộc nội trú, các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; theo dõi dự án 2 CTMTQG về giáo dục
Hướng dẫn và tổng hợp xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của các trường TCCN, các TT GDTX, TT KT.TH-HN trực thuộc; VPS, trường THPT dân tộc nội trú, các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; theo dõi dự án 2 CTMTQG về giáo dục