Thứ ba, 31/03/2020 - 00:44|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • LÊ KHẮC HOÀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 0912.589.450
  • Email:
   lkhoan@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Công tác Thống kê - Kế hoạch, Phụ trách công nghệ thông tin; Trực tiếp theo dõi dự án 3 CTMTQG về giáo dục
 • LÊ VĂN PHÚ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 0912.944.133
  • Email:
   levanphu@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách công sản toàn ngành; hướng dẫn và tổng hợp xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của các trường PT trực thuộc; theo dõi chế độ đối với học sinh diện chính sách; theo dõi dự án 1 CTMTQG về giáo dục
 • TRƯƠNG THỊ ÁNH HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0912.304.055
  • Email:
   tahang@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Thực hiện công tác Kế toán của Ngành và cơ quan Văn phòng Sở, báo tăng, giảm bảo hiểm xã hội khi có sự thay đổi về nhân sự, lương của cơ quan Sở; quản lý các nguồn kinh phí ngành tại Sở; theo dõi tài sản Cơ quan Sở
 • ĐINH NGỌC HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0912.589.450
  • Email:
   havps@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Hướng dẫn và tổng hợp xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của các trường TCCN, các TT GDTX, TT KT.TH-HN trực thuộc; VPS, trường THPT dân tộc nội trú, các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; theo dõi dự án 2 CTMTQG về giáo dục
 • PHAN TIẾN DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0914.644.988
  • Email:
   ptdung@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách chung, điều hành bộ phận kế toán; dự toán ngân sách hàng năm; chế độ chính sách; trực tiếp quản lý Ban Quản lý dự án trực thuộc Sở; Phụ trách dự án 4 CTMTQG về giáo dục