Thứ ba, 07/04/2020 - 10:55|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • TRẦN ĐẠI NGHĨA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915132045
  • Email:
   trandainghia@quangbinh.edu.vn
 • NGUYỄN MẠN CƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 0913.503.004
  • Email:
   nmcuong@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chỉ đạo dạy học môn Ngoại ngữ, tổ chức thi olimpic Tiếng Anh qua internet, xây dựng đề án phát triển đội ngũ giáo viên Tiếng Anh. Thư kí Dự án THPT; Phụ trách công tác HSG và Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh; Phụ trách theo dõi trường THPT Chuyên
 • DƯƠNG XUÂN SỰ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 0913.503.004
  • Email:
   dxsu@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách và chỉ đạo môn Lịch sử, GDCD; Phụ trách công tác văn phòng của phòng.
 • ĐẶNG XUÂN HÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0918.875.808
  • Email:
   xuanhao@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chỉ đạo dạy học môn Toán học, Toán học Tuổi trẻ. Chỉ đạo công tác nghiên cứu KHKT, công tác thư viện trường học, tập hợp và thống kê số liệu.  Trực tiếp theo dõi, duy trì và phát triển trang thông tin điện tử của Phòng GDTrH. Công tác thi đua.
 • LÊ THỦY THẠCH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0912.414.871
  • Email:
   ltthach@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chỉ đạo dạy học môn Tin học, giải toán Violimpic, ứng dụng CNTT vào quản lý & dạy học. Công tác phổ cập, học bổng “Hoa Trạng Nguyên”
 • BÙI NGỌC NHÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0912.366.132
  • Email:
   buingocnhan@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách chỉ đạo dạy học bộ môn Vật Lý; Tham mưu công tác thí điểm THPTKT, thay sách, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, công tác tuyển sinh, qui chế, thiết bị thí nghiệm trường học, theo dõi dự án liên quan đến cấp THPT
 • HỒ GIANG LONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0912.637.849
  • Email:
   hglong@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Lãnh đạo, điều hành và thực hiện các công việc chung của phòng GDTrH trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền. Chịu trách nhiệm các nhiệm vụ cụ thể: Phụ trách theo dõi và chỉ đạo dạy học các môn Ngữ văn, Mỹ thuật, Âm nhạc; Thư viện
 • TRƯƠNG DUY QUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   CQ: 0523.822.797; DĐ: 0983.774.566
  • Email:
   tdquyen@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách chung tất cả công tác của phòng GDTrH; Chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu cho Lãnh đạo Sở các hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực GDTrH đã quy định; Tổ chức phối hợp với các Phòng thuộc Sở và các đơn vị