Monday, 06/04/2020 - 06:58|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • NGUYỄN THỊ ÁI LIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0916502786
  • Email:
   ntalien@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; Công tác HS khuyết tật; Ytế trường học; Giáo dục môi trường; Giáo dục pháp luật; Hội chữ thập đỏ; Công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm tra, thanh tra cơ sở;  Theo dõi các loại học bổng do các tổ chức xã hội tài trợ; Tham gia hướng dẫn, chỉ đạo Dự án Ngoại ngữ; Chỉ đạo dạy học môn Ngoại ngữ, Đạo đức; Phụ trách địa bàn Quảng Trạch, Ba Đồn.
 • NGUYỄN TIẾN DOANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948.257.537
  • Email:
   ntdoanh@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Công tác PCGDTH, Giáo dục dân tộc, công tác tuyển sinh vào lớp 1; Công tác thư viện, thiết bị; Công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp; Giáo dục thể chất; Tham gia về chuyên môn liên quan đến giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống thiên tai; Công tác an ninh trường học, giao thông, tệ nạn xã hội; Công tác kiểm định chất lượng GDTH; Chỉ đạo dạy học môn TN-XH, Khoa học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; đưa thông tin của phòng lên Website của Sở; Phụ trách địa bàn Tuyên Hóa, Minh Hóa.
 • LÊ THỊ MỸ THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913596089
  • Email:
   ltmthu@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Thực hiện các nhiệm vụ: Trường chuẩn quốc gia, xã hội hóa giáo dục và dạy học 2 buổi/ngày; Tham gia về chuyên môn các Dự án Vnen, Plan;+ Hội thi của CBQL, GV và học sinh; Chỉ đạo dạy học các môn Tiếng Việt, Lịch sử - Địa lý. Phụ trách địa bàn: Lệ Thủy, Quảng Ninh.
 • TRẦN QUỐC THẮNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913.376.562
  • Email:
   tranquocthang@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách chung tất cả công tác của phòng GDTH; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển GDTH, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học hàng năm đối với cấp Tiểu học; Quản lý nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục; quản lý và tham gia các Đề án, Dự án, chương trình liên quan đến GDTH; Theo dõi chế độ chính sách, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV; Công tác thi đua, khen thưởng về lĩnh vực GDTH;Phụ trách địa bàn: Đồng Hới, Bố Trạch.