Monday, 06/04/2020 - 06:43|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Thị Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0976.487.463
  • Email:
   nttuyen@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Trực tiếp phụ trách mảng chăm sóc, nuôi dưỡng, Chương giáo dục nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình và những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chương trình GDMN, Dự án Plan, Giáo dục bảo vệ môi trường, biển đảo, Công tác tổng hợp, các loại văn bản, báo cáo
 • Đặng Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   DĐ: 0918.612.269
  • Email:
   dangthichung@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Chương trình giáo dục trẻ Mẫu giáo, chỉ đạo loại hình trường ngoài công lập, Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, Trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa và Thành phố Đồng Hới
 • Đặng Thị Hồng Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   DĐ: 0913708488
  • Email:
   dthan@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng GDMN (kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá..), Công tác qui hoạch, kế hoạch phát triển Giáo dục mầm non, qui mô, mạng lưới và việc đa dạng hóa loại hình GDMN.