Thứ hai, 30/03/2020 - 23:22|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • TRẦN ĐÌNH NHÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   CQ: 0232.3851.768; DD: 0912.249.625
  • Email:
   tdnhan@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách các lĩnh vực, công tác, đơn vị, phòng ban, địa bàn sau: Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, giáo dục Chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin, phòng chống thiên tai.
   Ủy quyền làm chủ Tài khoản của ngành và cơ quan.
   Giải quyết công việc của ngành và cơ quan khi Giám đốc đi vắng.
   Phụ trách các đơn vị, phòng ban chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công nhiệm vụ; địa bàn huyện Quảng Trạch và Thị xã Ba Đồn.

 • ĐINH QUÝ NHÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   CQ: 0232.3859.477; DD:0912.637.347
  • Email:
   dqnhan@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, công tác: Tổ chức cán bộ, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ sở vật chất, đối ngoại, hợp tác quốc tế, bảo vệ chính trị nội bộ, xã hội hóa giáo dục. 
   Chủ Tài khoản ngành và cơ quan.

 • TRẦN THANH VĂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   CQ: ; DD: 0912.027.592
  • Email:
   ttvan@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách các lĩnh vực, công tác, đơn vị, phòng ban, địa bàn sau: Công tác Văn phòng, báo chí, truyền thông, thanh tra, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính, xây dựng Nông thôn mới. 
   Phụ trách các đơn vị, phòng ban chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công nhiệm vụ; địa bàn huyện Bố Trạch và Thành phố Đồng Hới.

 • TRẦN THỊ HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   CQ: 0232.3858.909; DD: 0912.549.554
  • Email:
   tthuong@quangbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách các lĩnh vực, công tác, đơn vị, phòng ban, địa bàn sau: Giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục hoà nhập và trẻ khuyết tật, vì sự tiến bộ phụ nữ, giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình, công tác Chữ thập đỏ, Từ thiện, Nhân đạo.
   Phụ trách các đơn vị, phòng ban chuyên môn trong lĩnh vực được phân công nhiệm vụ; địa bàn huyện Minh Hóa và huyện Tuyên Hóa.