Wednesday, 22/08/2018 - 12:27|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Đình T
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   tnd.sgddt@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân vật lý
  • Điện thoại:
   059.382000
  • Email:
   bv.sgddt@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: