Monday, 21/01/2019 - 06:52|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
04/12/2016
Ngày hiệu lực:
04/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhằm nâng cao hiểu biết, tự bổ sung kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; qua đó giáo dục kỹ năng sống cần thiết để học sinh chấp hành đúng luật an toàn gia thông, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Ngày ban hành:
04/12/2016
Ngày hiệu lực:
04/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Khen thưởng cá nhân, tập thể đạt giải trong Hội thi giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2015 - 2016
Ngày ban hành:
03/11/2016
Ngày hiệu lực:
03/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực