Wednesday, 19/12/2018 - 16:33|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
01/04/2016
Ngày hiệu lực:
01/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/04/2016
Ngày hiệu lực:
01/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 cấp Tiểu học: “Năm học đổi mới tạo chuyển biến căn bản và mạnh mẽ, vững chắc, thực chất và toàn diện về chất lượng giáo dục tiểu học”, toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh tiểu học nỗ lực cố gắng, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết xây dựng nhà trường tiểu học với 6 giá trị căn bản: “An toàn - Thân thiện – Trung thực- Chất lượng - Sáng tạo - Hội nhập”
Ngày ban hành:
10/12/2015
Ngày hiệu lực:
10/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực