Wednesday, 08/04/2020 - 16:18|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới nhằm nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận các kỹ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao kết quả học tập và hiệu quả công việc sau này; tạo một sân chơi về kỹ năng tin học văn phòng dành cho học sinh.
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cuộc thi tạo sân chơi để những học sinh đã vượt qua vòng thi cấp trường, cấp huyện, thành phố tiếp tục khẳng định năng lực; lựa chọn những học sinh có khả năng, có kết quả cao tham dự đội tuyển dự vòng thi cấp quốc gia. Thông qua tổ chức thi đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh giỏi ở các trường; đồng thời là một căn cứ để đánh giá kết quả dạy học, kết quả ứng dụng CNTT trong dạy học của các đơn vị.
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực