Thứ sáu, 19/01/2018 - 10:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Võ Kinh Thụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0978958982
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Sỹ Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên biệt phái Quốc phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0915364223
  • Email:
   hoangqpan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đậu Quang Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên bộ môn Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0988841482
  • Email:
   quanghong9999@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0979866886 3892600
  • Email:
   phanha7777@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên bộ môn Hóa Học
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912.51.6006
  • Email:
   nguyenthanhhai@hatinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Từ Hữu Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên bộ môn Toán
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:01699.828.725
  • Email:
   tuhuuson@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Giang Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912483248
  • Email:
   Trangiangnam@hatinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Duy Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912341875 02393857638
  • Email:
   nghiahiep102@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Hậu Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Chỉ đạo bộ môn Địa lí
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912337778 3851550
  • Email:
   tranhautu78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Xuân Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Chỉ đạo bộ môn Tin học và Lĩnh vực CNTT
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0943232358 NR:3857444, CQ:3852541
  • Email:
   tranxuanbinh@hatinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Hậu Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912341886 CQ:3857638
  • Email:
   Hautrungth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Ngọc Lạc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0913294188 02393857637
  • Email:
   ngoclacht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: