Thứ tư, 17/01/2018 - 17:28|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Đinh Sỹ Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0915039013
  • Email:
   dinhsyduc77@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0979710377 3886170
  • Email:
   nganhoangcx@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Dương Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912341887
  • Email:
   duonglam06@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Sóng Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0914306848
  • Email:
   hohong60@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Bá Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Thanh tra
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0919719798
  • Email:
   bahungcht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: