Thứ năm, 18/01/2018 - 05:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Lê Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0973368129 3881820
  • Email:
   thanhhuongpgdcx@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912341827 NR:3858395, CQ:3881820
  • Email:
   NtHuyen.SoHaTinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đoàn Thị Lê Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912315826 NR:3856970, CQ:3850275
  • Email:
   DtHoa.SoHaTinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0983364294 NR:3845032, CQ:3882389
  • Email:
   HtPhuc.SoHaTinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lưu Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0934289119 3881820
  • Email:
   uuphuongphuong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: