Thứ sáu, 19/01/2018 - 00:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Trần Thị Hoa Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0949222358 3850324
  • Email:
   hoahuongts@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lại Thế Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912629274 3858728
  • Email:
   dung.nkht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912134551 NR:3851049, CQ:3850324
  • Email:
   nvminh59@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Quỳnh Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912085603 3892827
  • Email:
   quynhdiep0874@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: