Monday, 17/12/2018 - 00:23|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Văn bản liên quan
Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính và chuyên ngành trường THPT Lý Thường Kiệt, tỉnh Hà Nam, năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
26/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết luận thanh tra về việc thanh tra đầu năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
26/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính và chuyên ngành trường THPT C Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
13/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày ban hành:
06/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực