Monday, 22/10/2018 - 16:54|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Văn bản liên quan
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành:
26/06/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
16/06/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Ngày ban hành:
15/06/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn trích nộp quản lý và sử dụng phí dự tuyển ĐHCQ, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên chính qui năm 2017
Ngày ban hành:
13/06/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực