Saturday, 21/04/2018 - 09:10|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Văn bản liên quan
V/v thông tin về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Ngày ban hành:
26/02/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
23/02/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN
Ngày ban hành:
18/02/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin cho website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Ngày ban hành:
18/02/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực