Monday, 22/10/2018 - 12:35|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Văn bản liên quan
V/v thông tin về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Ngày ban hành:
26/02/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
23/02/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết luận thanh tra chuyên ngành trường Mầm non Liêm Chung thành phố Phủ Lý
Ngày ban hành:
18/02/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
18/02/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực