Monday, 17/12/2018 - 00:41|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Văn bản liên quan
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS tỉnh Hà Nam năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
27/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015
Ngày ban hành:
27/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hội thảo dạy học Sinh học theo chủ đề tích hợp liên môn năm học 2014-2015.
Ngày ban hành:
27/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện chuyên môn Tiếng Anh năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
27/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực