Monday, 22/10/2018 - 12:35|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Văn bản liên quan
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục
Ngày ban hành:
28/03/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành:
12/03/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
Ngày ban hành:
11/03/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành:
27/02/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực