Tuesday, 19/06/2018 - 07:45|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Văn bản liên quan
V/v triển khai tuyển dụng giáo viên THCS hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2017
Ngày ban hành:
25/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo Ngày 19 tháng 11 năm là Ngày Giáo dục Quốc phòng và An ninh Ngày Truyền thống Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Ngày ban hành:
25/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày ban hành:
16/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày ban hành:
16/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực