Tuesday, 18/12/2018 - 22:11|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Văn bản liên quan
Thông báo Ngày 19 tháng 11 năm là Ngày Giáo dục Quốc phòng và An ninh Ngày Truyền thống Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Ngày ban hành:
25/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v triển khai tuyển dụng giáo viên THCS hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2017
Ngày ban hành:
25/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mức trích ( tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã được nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày ban hành:
16/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị,chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan,, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày ban hành:
16/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực