Monday, 22/10/2018 - 17:46|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Văn bản liên quan
Hướng dẫn thực hiện việc dạy học môn GDQP-AN năm học 2014-2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam
Ngày ban hành:
29/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
22/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam
Ngày ban hành:
17/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam
Ngày ban hành:
17/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực