Friday, 14/12/2018 - 01:46|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Văn bản liên quan
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016
Ngày ban hành:
23/12/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ về quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT
Ngày ban hành:
17/12/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Hà Nam lần thứ V - năm 2016
Ngày ban hành:
15/12/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Nam lần thứ V - năm 2016
Ngày ban hành:
10/12/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực