Tuesday, 16/10/2018 - 02:15|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Văn bản liên quan
Ứng dụng sổ liên lạc điện tử năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
14/10/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý sổ điểm điện tử tích hợp trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục Hà Nam
Ngày ban hành:
02/10/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức thực hiện kỉ niệm 45 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày ban hành:
30/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện việc dạy học môn GDQP-AN năm học 2014-2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam
Ngày ban hành:
29/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực