Wednesday, 18/07/2018 - 21:28|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Văn bản liên quan
Về việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục
Ngày ban hành:
25/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học mới 2015-2016
Ngày ban hành:
21/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Ngày ban hành:
18/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết luận thanh tra tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
18/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực