Monday, 22/10/2018 - 12:46|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Văn bản liên quan
Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
22/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam
Ngày ban hành:
17/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam
Ngày ban hành:
17/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
15/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực