Monday, 21/01/2019 - 06:30|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
V/v lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
Ngày ban hành:
12/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
07/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giấy mời
Ngày ban hành:
04/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v công bố hết dịch sốt xuất huyết Đăng gơ ( Dengue)
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v phong tặng danh hiệu 'Nhà giáo ưu tú'
Ngày ban hành:
18/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày ban hành:
25/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tặng thưởng Huân chương Lao động
Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tích cực hưởng ứng Cuộc thi 'Sáng kiến vì Cộng đồng' lần thứ II
Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực