Thứ năm, 18/01/2018 - 22:48|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam

Lịch làm việc lãnh đạo

Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú